AktualityPojďme se sejít on-line

20. 11. 2020

Skupinové aktivity a setkání v období koronaviru? Ano, je to možné. V rámci projektu Rodina jako základ péče jsme v listopadu začali organizovat skupinová setkání prostřednictvím on-line aplikace Zoom. Proběhly dva přenosy, a to svépomocná skupina pod vedením lektora Bc. Ondřeje Kluse určená pečujícím a také relaxační techniky pod vedením terapeutky Mgr. Martiny Hazukové určené duševně nemocným. U obou skupin jsme se setkali s pozitivními ohlasy a on-line forma dokonce některým klientům pomohla snížit obavy s vystoupením před skupinou.

Svépomocná skupina 3. 11. 2020

V úvodu se účastnící informovali o tom, jak se mají, a to i vzhledem k současné pandemické situaci. Mluvili o náročnosti péče, o způsobech odpočinku a relaxace, kterou jim někdy umožňuje například osobní asistence. Pečující sdíleli své zkušenosti s lékaři, a to s komunikací, ochotou předepisovat inkontinenční pomůcky atd. Dále se hovořilo jakým způsobem motivují své blízké, o které se starají, k různým aktivitám a denním činnostem.

Skupinové procvičování 5. 11. 2020

Na úvod všichni účastníci vyjádřili, co od skupinového procvičování očekávají. Terapeutka je seznámila s relaxací a jejím využitím při úzkostech, stresu, depresi. Dále probíhal nácvik hlubokého břišního dechu, nácvik svalové relaxace a autohypnotická relaxace na pozitivní vnímání a přijímání vlastního těla. V nácviku relaxací budou klienti pokračovat při příštím on-line procvičování.

Obě výše uvedené skupiny probíhají v pravidelných termínech jednou měsíčně, nyní do odvolání prostřednictvím aplikace Zoom. Kdo by aplikaci neznal, nemusí mít obavy. Několik klientů aktivit jsme úspěšně navigovali telefonicky a společně našli způsob, jak s aplikací pracovat.

V prosinci roku 2020 se bude svépomocná skupina konat 1. 12. 2020 v 16:00 a skupinové procvičování pro duševně nemocné 4. 12. 2020 v 15:00. Oba uvedené termíny budou probíhat prostřednictvím aplikace Zoom.

Skupiny jsou určeny účastníkům projektu RZP. V případě zájmu o zapojení do skupin můžete kontaktovat rodinného průvodce na telefonním čísle: 725 319 208.