AktualityCévní mozková příhoda – převrátí život naruby

23. 11. 2020

Dnes si představíme další závažné onemocnění – cévní mozková příhoda. Laicky se jí říká mrtvice nebo mozkový infarkt. Jak už název napovídá, cévní mozková příhoda postihuje mozek, konkrétně cévy a tepny vedoucí k němu. Rozděluje se podle to, jak začne – ischemická vznikající ucpáním mozkové tepny sraženinou (trombem), nebo hemoragická krvácením z mozkové cévy. 

V ČR se eviduje okolo 250 případů na 100 000 obyvatel ročně. Jedná se opravdu o nebezpečné onemocnění vyžadující vždy okamžitou lékařskou pomoc. Pokud není rychle poskytnuta lékařská pomoc, dochází k nevratnému poškození mozku (nekróza mozkových buněk v oblasti ischémie) a doživotním následkům a to už po 6 hodinách od prvních příznaků. 

Včasné rozpoznání vznikajícího onemocnění, následná první pomoc a okamžitý odvoz do nemocnice zachrání pacientovi nejen život, ale také jeho pohyblivost a schopnost artikulovaně mluvit.

Jaké jsou tedy příznaky?
 • náhlá porucha hybnosti ruky nebo nohy na jedné straně těla
 • brnění v končetinách
 • pokleslý koutek na jedné straně obličeje
 • potíže s mluvením
 • náhlé zhoršení vidění
 • bolest hlavy
 • zmatenost

Velmi vhodnou pomůckou pro diagnostiku onemocnění je tzv. F.A.S.T. test (angl. zkratka Face – Arm – Speech – Time). F – projevy v obličeji, A – potíže s udržením nějakého předmětu, S – evidentní potíže s mluvením, artikulací, T – co nejrychleji do nemocnice. 

Co dělat v případě podezření na cévní mozkovou příhodu
 1. Požádej pacienta, jestli se na Tebe usměje nebo ukáže zuby. Pokud to nesvede, je to příznak mrtvice.
 2. Řekni mu, aby předpažil s dlaněmi dolů. Nemocný většinou nezvedne jednu ruku.
 3. Jestli nezvládne jeden z prvních úkonů, volej 155.
 4. Máš-li možnost, rovnou pacienta transportuj na vysoce specializované centrum viz seznam
 5. Pacienta polož na záda, zakloň mu hlavu, nikdy ji nepodkládej polštářem.
 6. Sleduj dýchání.
 7. Udržuj komunikaci a uklidňuj.
Co naopak nedělat
 1. Uložit pacienta ke spánku. Toto onemocnění vyžaduje okamžitou nemocniční léčbu. Pokud postižený nedostane do 6 hodin léčbu, postižená část mozku neodvratně odumírá.
 2. Podávat tišící léky.
 3. Nevolat ambulanci. To může mít fatální následky.
Jak následně pečovat o pacienta po cévní mozkové příhodě
 • Důležitá je podpora návratu mozkových funkcí, nácvik denních činností a aktivního pohybu s využitím pomůcek k dosažení maximální míry soběstačnosti
 • Motivuj pacienta k aktivnímu přístupu
 • Musí se začít s re-edukací řeči (logopedická péče o fatické poruchy), se snižováním následků kognitivních poruch a nácvikem substitučních mechanizmů
 • Předcházej komplikacím, jako jsou kloubní afekce, např. zmrzlé rameno, kontraktury, spasticita
 • Vhodné je i psychoterapeutické působení ke zmírnění psychiatrických následků včetně deprese

 

Zdroj:

http://www.cmp.cz/jnp/cz/doporucene_postupy_pro_lecbu_cmp/cv_sekce_cns-lecba_mi.ht