AktualityPříběhy z Prahy – Jana a Karel

16. 2. 2021

Projekt Dva životy – Praha

 

Jana a Karel Novákovi si řekli své ANO v roce, kdy byl Moravský kras vyhlášen chráněnou krajinnou oblastí. Přesně před 65 lety. Společně si pořídili byt, auto a narodila se jim dcera. Jak šel čas, postupně stárli, užívali si radosti na chatě, dcera vystudovala, zamilovala se a pořídila si vlastní rodinu. Ale znáte to, i dobře míněná rada může vyznít jako nedorozumění, z malého nedorozumění se stává větší, a přerůstá v konflikt. Po jednom takovém došlo mezi rodiči a dcerou k vytvoření nepřekonatelné zdi. Od té doby manželé Novákovi již svá vnoučata nevídali.

S věkem se začaly objevovat i zdravotní problémy. Paní Jana trpí nedoslýchavostí a neuropatií (poruchou periferních nervů), nemůže tedy telefonovat ani psát SMS. Pana Karla naopak trápí vlastní imobilita. Manželé se proto musí o sebe postarat, navzájem se doplnit. Paní Jana chodí na drobné nákupy v blízkém okolí, pan Karel naopak zajišťuje telefonickou komunikaci s úřady, lékaři, a všemi dalšími službami potřebnými k životu.

Co dělat, když…

Neštěstí nechodí po horách, ale po lidech. Pan Karel byl před Vánocemi hospitalizován v nemocnici. Nic závažného, za pár dnů bude pán doma. Tak zněla slova ošetřující lékařky.

Paní Janě nezbývalo, než hledat radu a pomoc jinde. A našla ji u nás, v A DOMA. Rodinná průvodkyně Anička z projektu Dva života – Praha manželům pomohla. Sepsala s nimi povinné nahlášení hospitalizace na úřad práce, kvůli příspěvku na péči.  S paní Janě setřídila lékařskou dokumentaci, obvolala lékaře a zařídila lékařské kontroly, což běžně zajišťoval manžel. Oba manželé tak byli klidnější, že i takto narychlo a přes svátky věděli, že se mají kam obrátit a o toho druhé je dobře postaráno.

V lednu však musel pan Karel znovu do nemocnice. Jeho onemocnění se zhoršilo, přidaly se komplikace. O to smutnější potom byl telefonát z nemocnice, kdy ta samá lékařka paní Janě oznámila, že pan Karel již není mezi námi.

Odborná pomoc

Co dál? Paní Janě se hroutí svět, ani tato tragická událost však nedokázala zhojit staré rány. Je tedy na vše sama. Rodinná průvodkyně Anička stojí při paní Janě dál. V první řadě po úmrtí manžela pomohla s vyřízením potřebných náležitostí – odevzdání občanského průkazu, karty pojištěnce a nahlášení na SSZ kvůli důchodu.

Zapojila odborníky z multidisciplinárního týmu, psychoterapeut připravuje paní Janu na další život, domlouvá se osobní asistence, která paní Janě pomůže s doprovody k lékaři a na úřady. Domácí zdravotní péči zajistila třeba s nastavení naslouchátek a zapojení tísňového tlačítka pro případ pádu či nenadálé situace. Díky rodinné průvodkyni bylo zažádáno o příspěvek na péči a mobilitu.

Život není jenom zalitý sluncem, má i své stinné stránky. Na ty se nedá moc připravit. Ale dá se jim čelit. Třeba tím, že si dokážeme o pomoc říci. A volání o pomoc někdo vyslyší. V tom spatřujeme smysl naší práce.