AktualityVýbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové podpořil A DOMA

24. 5. 2021

Projekt Bezpečná asistence si klade za cíl snižovat riziko nákazy v pandemii a ochraňovat klienty, kteří využívají asistenčních služeb A DOMA. Klienti, díky svému vysokému věku nebo zdravotnímu stavu, patří mezi naše nezranitelnější spoluobčany. Často jsou to lidé s demencí, mající sníženou soběstačnost, a jejich situace vyžaduje pomoc jiné osoby. 

Naši asistenti a zaměstnanci jezdí MHD a v průběhu dne navštíví několik klientů. Jde nám o bezpečí i pracovníků v první linii a chceme snížit riziko přenosu nákazy mezi domácnostmi a klienty. Používáním účinnějších ochranných pomůcek zároveň chceme snížit riziko možnosti nákazy u asistentů a zaměstnanců organizace, a tak snížit i riziko omezení nebo přerušení poskytování služeb naším klientům a jejich rodinám.

Proto jsme Výbor dobré vůle požádali o finanční podporu, která posloužila nákupu právě ochranných prostředků, zejména respirátorů FFP2. Při počtu 53 zaměstnanců je totiž spotřeba respirátorů na jeden měsíc 1 060 kusů. 

A jsme moc rádi, že Výbor dobré vůle naši žádost vyslyšel a finanční podporu poskytl. Patří Vám náš dík, děláte opravdu dobrou věc s dobrou vůlí.