Ukončené projekty

logo-hmp
Rodinný průvodce

Rodinný průvodce® a multidisciplinární tým v systému Case managementu –komplexní podpora pečujících

Tento projekt podpořil Magistrát hlavního města Prahy. Je realizován v průběhu roku 2022 (do 31. 12. 2022 – s ohledem na naplnění kapacity projektu). Díky tomu můžeme poskytovat pomoc dalším rodinám a pečujícím. Přestože má projekt ze 70 % finanční podporu, musí případní zájemci o službu počítat s finanční spoluúčastí. 

Služba spočívá v důsledném zjišťování potřeb jak pečujících, opečovávaných, tak i celé rodiny metodou Rodinného průvodce®. S pomocí multidisciplinárního týmu nalézají řešení nepříznivých situací, dlouhodobě pracují s celou rodinou formou diagnostiky, koučování až po jejich odpojení. Více informací ZDE.

Projekt je realizován s finanční podporou hlavního města Prahy.

Kontakty:
Tel.: +420 727 823 990
E-mail: zachariasova@a-doma.cz

Projekt NDT Senior

Case management – efektivní podpora a pomoc neformálně pečujícím osobám

Tento projekt podpořilo Ministerstvo práce a sociálních věcí. Podpora pečujících tak může být poskytována jak Rodinným průvodcem® na základě identifikace jejich potřeb, tak následným využitím řady odborníků. Tím se pečujícím dostane pomoc doslova šitá na míru. Projekt je realizován v průběhu roku 2022 (do 31. 12. 2022),  s ohledem na naplnění kapacity projektu. Je určen nejen pro obyvatele hl. města Prahy, ale i pro obyvatele dalších měst a krajů.

Pokud byste měli o podporu zájem, kontaktujte nás na uvedeném telefonním čísle nebo e-mailu.

Více informací ZDE.

Projekt je realizován s finanční podporou MPSV.

Kontakty:
Tel.: +420 733 194 952
E-mail: info@a-doma.cz

Dva životy Praha II

Dva životy Praha II

Po velmi úspěšném stejnojmenném projektu jsme se rozhodli pro jeho pokračování. Je realizován v období od 1. 7. 2021 do 30. 6. 2023. Nabídne opět služby lidem, kteří pečují o blízkého v domácím prostředí nebo se na péči připravují. Využít našich služeb mohou všichni pečující žijící nebo pracující na území hlavního města Prahy. Všechny aktivity jsou zcela zdarma.

Co můžete od projektu očekávat:

  • Kontaktuje Vás Rodinný průvodce®, který s Vámi probere stávající situaci a vše, co Vám dělá starosti.
  • Společně připravíte plán pomoci.
  • K řešení problémů můžete využívat služeb našeho multidisciplinárního týmu, který se skládá z mnoha odborníků.

Projekt Dva životy – Praha II., r. č. CZ.03.2.X/0.0/0.0/20_139/0017117 je financován z ESF a státního rozpočtu ČR prostřednictvím OPZ.

Kontakty:
Tel.: +420 607 307 187
E-mail: dvazivoty@a-doma.cz

Rodina jako základ péče o osoby s duševním onemocněním

Od 1. 11. 2019 realizujeme v pořadí šestý projekt organizace, který podtrhuje důležitost zahrnutí rodiny do péče o duševně nemocné. Realizace projektu s názvem Rodina jako základ péče o osoby s duševním onemocněnímve zkratce Rodina základ péče, potrvá do dubna 2022.

Projekt Rodina základ péče CZ.03.2.X/0.0/0.0/18_095/0011252 je spolufinancován prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR a veškeré aktivity jsou pro klienty zcela zdarma.

Kontakty:
Tel.: +420 725 319 208
E-mail: rodinazakladpece@a-doma.cz

 

Metodika RZP                                                             Metodika Biofeedback

NOVA

Od 1. 6. 2020 realizujeme projekt NOVA, který je zaměřen na vzdělávání zaměstnanců organizace, zejména pro osobní asistenty a sociální pracovníky. Projekt potrvá do konce května 2022. Cílem je zlepšení komunikace uvnitř organizace, vůči klientům služby, její prezentace a v neposlední řadě získávání kvalitní zpětné vazby. Znamená to navržení systému efektivní komunikace a následné proškolení osobních asistentek a sociálního pracovníka. Jedná se o dlouhodobé akreditované školení, se kterým bude nápomocen i multidisciplinární tým odborníků.

Projekt NOVA CZ.03.2.63/0.0/0.0/19_099/0015067 je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost.

Kontakty:
Tel.: +420 722 936 114
E-mail: nova@a-doma.cz