AktualityBezpečnost na prvním místě

19. 1. 2021

Autorka: Jitka Zachariášová

Pocit bezpečí a jistoty jsou jedny z nejdůležitějších životních hodnot. Poskytování osobní asistence klientům, kteří v covidové době patří mezi nejohroženější skupinu obyvatelstva, přináší nejedno úskalí. Bezpečnost patří mezi ně. Je důležité ve zvýšené míře dodržovat hygienická opatření právě při poskytování terénní služby, kdy zaměstnanci cestují dopravními prostředky a pohybují s mezi klienty v jednotlivých domácnostech.

Abychom naplnili poslání osobní asistence a její vysokou profesionalitu, zajištujeme pro osobní asistenty*ky, nejenom dostatek vitamínů, ochranných pomůcek (dezinfekční mýdla, rukavice, respirátory apod.), ale také dezinfikujeme ozónem všechny prostory organizace. Přináší to práci navíc, ke které přibylo ještě testování zaměstnanců. Každých pět dnů od konce listopadu provádíme testy. K 31. prosinci bylo uskutečněno 270 testů. V počátku, když jsme s testováním začali byl připraven koordinátor, aby hned mohl měnit rozpisy služeb. Panovala totiž obava, že počet pozitivních zaměstnanců bude vysoký.  Snažili jsme se zajistit komfort při testování, takže probíhá v sídle organizace. Pokládám za úspěch, že jen dvěma osobním asistentkám vyšel test pozitivní. Vysoce hodnotím rozhodnutí testovat, protože dané zaměstnankyně byly bezpříznakové a bez testování bychom jejich pozitivitu nezjistili.

Rovněž apelujeme na rodiny a edukujeme je v dodržování zásad 3R–roušky–ruce–rozestupy.