AktualityCHOPN – tajemná zkratka na 4

10. 3. 2021

Tajemná zkratka CHOPN znamená chronická obstrukční plicní nemoc. Jedná se o závažné onemocnění, v ČR postihuje 8% celé populace. Nemoc má vysokou úmrtnost (6. nejčastější příčina úmrtí na světě).

O co se vlastně jedná

CHOPN je definována jako nevratné omezení proudění vzduchu při výdechu způsobené zúžením průsvitu průdušek. To se prokazujeme pomocí spirometrie. Toto vyšetření testuje, jak snadno a rychle je pacient schopen vydechnout všechen vzduch. Zpomalený a ztížený výdech značí obstrukční ventilační poruchu. Ta se s dobou trvání nemoci se dále zhoršuje. Je způsobena zesílením stěny průdušek a dále úbytkem elastických vláken, které jsou u zdravých odpovědné za udržování průsvitu malých, periferních průdušinek. Malé průdušinky se pak v průběhu výdechu zužují až úplně uzavírají. Část vzduchu tak zůstává uvězněna v plicích a vytváří tzv. plicní hyperinflaci, která vede ke zvětšení objemu hrudníku. Přirozený průběh onemocnění vede nezadržitelně k pozvolnému zhoršování obstrukční ventilační poruchy, zhoršování okysličení krve, ke vzniku plicní hypertenze s opakovanými projevy pravostranné kardiální insuficience a úmrtí pacienta.

Vznik a komplikace

Onemocnění má přímou souvislost s kouřením cigaret. Hlavním rizikovým faktorem vývoje CHOPN je kašel, obvykle není příznakem, který by přivedl pacienta k lékaři. Tím je s námahou spojená dušnost a omezená tolerance fyzické zátěže. Výrazná dušnost při pohybu se postupně zhoršuje a zasahuje do běžných denních aktivit jedince. To je způsobeno sedavým způsobem života většiny lidí. Vyhýbání se pohybovým aktivitám neumožňuje trvale testovat rezervu plic a srdce a tak postupně mizí, aniž by si toho člověk všiml.

CHOPN často doprovází komplikace jako ischemická choroba srdeční či jiné kardiovaskulární komplikace (srdeční arytmie, plicní hypertenze, embolizace do větví plicních tepen, apod.), osteoporoza, remodelace příčně pruhovaných svalů a celá řada dalších. Nejčastější komplikací CHOPN je zhoršení dušnosti (exacerbace), zhoršením kašle, obvykle doprovázeným zhoršením respirační i mechanické funkce plic a teplotami. Mezi nejdůležitější příčiny exacerbace patří infekce dýchacích cest, spontánní pneumotorax, embolizace do plicních tepen, nekontrolované podávání kyslíku a léčiv (hypnotika, apod.). Exacerbace patří rovněž mezi nejčastější příčinu úmrtí pacientů s CHOPN.

Léčba

Léčba CHOPN musí být vždy komplexní a zahrnovat režimová opatření, farmakologické i nefarmakologické postupy. Jaké:

  • okamžitě přestat kouřit
  • očkování proti chřipce
  • medikace (bronchodilatační léky, inhalační kortikosteroidy)
  • domácí oxygenoterapie (DDOT)
  • ambulantní plicní rehabilitace (plicní fyzioterapiie a kondiční cvičení, nutriční a psychosociální podpora)
  • volumredukční operace plic (LVRS)

Filozofická otázka nakonec – není tedy lepší nekouřit?

zdroj: https://alfa1.cz/index.php/pro-verejnost/co-je-chopn