AktualitySociálních služby v ČR

6. 4. 2021

Sociální služby začnou lidé řešit až v případě, kdy je potřebují. Většinou se obrátí na sociální odbor v místě bydliště, zeptají se někoho známého v podobné situaci nebo si vzpomenou, že někdy viděli leták s nějakou službou. Pojďme si je tedy více představit.

 

V České republice se řídí platným zákonem o sociálních službách č. 108/2006 Sb. Informace jsou k dohledání také na portálu Ministerstva práce a sociálních věcí.

 

Sociální služby zahrnují:

 

Sociální poradenství
  • Základní sociální poradenství – je základní činností při poskytování všech druhů sociálních služeb. Poskytuje informace k řešení nepříznivé situace.
  • Odborné sociální poradenství – je zaměřeno na potřeby jednotlivých okruhů sociálních skupin, ve specializovaných poradnách např. občanských, manželských
    a rodinných, pro seniory, osoby se zdravotním postižení či třeba v zařízeních hospicového typu, a dalších.
Služby sociální péče
  • Pomáhají osobám, které mají zhoršenou fyzickou či psychickou soběstačnost;
  • podporují život v přirozeném sociálním prostředí (např. doma);
  • umožňují zapojení do běžného života (např. ve škole, v zaměstnání);
  • zajišťují důstojné prostředí a zacházení v případech, kdy to vylučuje zdravotní stav dané osoby.
Služby sociální prevence
  • Pomáhají zabránit sociálnímu vyloučení osobám, které jsou ohroženy krizovou situací;
  • chrání společnost před vznikem a šířením nežádoucích společenských jevů.

 

A jaké jsou služby sociální péče? To se dozvíte v dalším článku.