AktualityPrůkaz osoby se zdravotním postižením

26. 4. 2021

O průkazu ZTP již slyšelo mnoho osob. Víte ale, pro koho přesně je určený a že existují tři typy průkazů pro osoby se zdravotním postižením? Nebo na co dalšího mají jeho držitelé nárok? To vám nyní krátce vysvětlíme.

Průkaz osoby se zdravotním postižením

Nárok na průkaz osoby se zdravotním postižením má osoba starší 1 roku věku s tělesným, smyslovým nebo duševním postižením charakteru dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu, který podstatně omezuje schopnost pohyblivosti nebo orientace, včetně osob s poruchou autistického spektra.

 

Existují tři typy průkazu OZP:
 1. Průkaz osoby s těžkým postižením (TP)

Nárok na průkaz TP má osoba se středně těžkým funkčním postižením pohyblivosti nebo orientace, včetně osob s poruchou autistického spektra.

Držitel průkazu TP má nárok na:

 • vyhrazené místo k sezení ve veřejných dopravních prostředcích s výjimkou dopravních prostředků, v nichž je místo k sezení vázáno na zakoupení místenky,
 • přednost při osobním projednávání své záležitosti, vyžaduje-li toto jednání delší čekání, zejména pak stání,
  • tato přednost se ale nevztahuje na nákupy v obchodech, obstarávání placených služeb ani ošetření a vyšetření ve zdravotnických zařízeních.
 1. Průkaz osoby se zvlášť těžkým postižením (ZTP)

Nárok na průkaz ZTP má osoba s těžkým funkčním postižením pohyblivosti nebo orientace, včetně osob s poruchou autistického spektra.

Držitel průkazu ZTP má nárok na:

 • vše, co držitel průkazu TP,
 • bezplatnou dopravu pravidelnými spoji místní veřejné hromadné dopravy (tramvaje, trolejbusy, autobusy, metro, lanová dráha, přívozy),
 • slevu 75 % jízdného ve druhé vozové třídě osobního vlaku a rychlíku ve vnitrostátní přepravě a slevu 75 % v pravidelných vnitrostátních spojích autobu-sové dopravy.

 

 1. Průkaz osoby se zvlášť těžkým postižením s průvodcem (ZTP/P)

Nárok na průkaz ZTP/P má osoba se zvlášť těžkým funkčním postižením nebo úplným postižením pohyblivosti nebo orientací s potřebou průvodce, včetně osob s poruchou autistického spektra.

Držitel průkazu ZTP/P má nárok na:

 • vše, co držitel průkazu TP a ZTP,
 • bezplatnou dopravu průvodce veřejnými hromadnými dopravními prostředky,
 • bezplatnou dopravu vodícího psa, je-li držitel průkazu úplně nebo prakticky nevidomý, pokud ho nedoprovází průvodce.

 

Osoba vlastnící průkaz ZTP nebo ZTP/P, která se opakovaně v daném měsíci někam dopravuje nebo je dopravována, má nárok na příspěvek na mobilitu. Výše příspěvku na mobilitu činí měsíčně 550 Kč a je vyplácena zpětně za daný měsíc nebo na žádost příjemce jednou za tři měsíce.

Žádost o příspěvek na mobilitu se podává na příslušné pobočce Úřadu práce ČR, dle trvalého bydliště osoby se zdravotním postižením.

Výplata příspěvku je pozastavena, pokud je držitel příspěvku více než měsíc hospitalizován. Tuto skutečnost je třeba nahlásit na Úřad práce do 8 dnů.

 

Pokud po přečtení tohoto článku zjistíte, že byste rádi zažádali o průkaz osoby se zdravotním postižením, o změnu průkazu nebo o příspěvek na mobilit. A chcete s tímto poradit nebo chcete, aby vše za vás vyřešil někdo jiný, ozvěte se nám.