AktualityInkontinenční pomůcky a jejich předepisování

28. 4. 2021

Jestliže u vás doma už někdy zazněly například tyto otázky: „Co máme dělat a na koho se obrátit, když babičce už nějakou dobu uniká moč?“ nebo „Tatínkovi se zhoršila inkontinence a musíme mu teď dokupovat pleny. Předepsané množství mu nestačí.“ Tak je následující článek přímo pro vás.

 

Inkontinenční pomůcky vám může předepsat praktický lékař či odborný lékař (urolog, geriatr, gynekolog, nefrolog či neurolog). Od začátku prosince 2019 se lékaři musí řídit tzv. metodikou inkontinence, která je nyní dána zákonem. Změnilo se tak posuzování úniku moči (nyní se počítá objem za 24 hodin), nebo třeba kódy pomůcek. Stále však zůstalo rozdělení inkontinence do 3 stupňů.

 

Stupně inkontinence:
 1. Stupeň lehká inkontinence
  • únik moči 50 až 100 ml za 24 hodin
 2. Stupeň střední inkontinence
  • únik moči 100 až 200 ml za 24 hodin
  • pacienti s fekální inkontinencí
 3. Stupeň těžká inkontinence
  • únik moči nad 200 ml za 24 hodin
  • pacienti se smíšenou inkontinencí

 

Nyní mohou pacienti také kombinovat různé typy inkontinenčních pomůcek (vlož-ky, pleny, kalhotky i další pomůcky), a to ve všech třech stupních. Tedy, pokud na den stačí vložky, ale v noci jsou potřeba již kalhotky, je možné toto v rámci předpisu nakombinovat. Omezení na třetí stupeň zůstává jen u podložek (limit je stále 30 kusů měsíčně se spoluúčastí 25 %). Celkově pak na kombinaci pomůcek zůstává limit 150 kusů měsíčně, je ovšem třeba podtrhnout, že pro každý typ produktu musí lékař vypsat samostatný poukaz. Inkontinenční pomůcky může lékař předepsat až na tři měsíce.

 

Došlo také k tzv. zafixování spoluúčasti u prvního a druhého stupně. Nově proto lékař musí na poukaz napsat kromě diagnózy i stupeň inkontinence, aby lékárna či výdejna pomůcek mohla dopočíst spoluúčast.

 

Výše spoluúčasti pacienta:
 1. stupeň – 15% spoluúčast;
 2. stupeň – 5% spoluúčast;
 3. stupeň zůstává stejný – 0% spoluúčast, pouze u podložek spoluúčast 25 %.

 

Spoluúčast se ovšem počítá nad rámec dosavadního limitu (450 Kč v prvním, 900 Kč v druhém a 1 700 Kč ve třetím stupni), takže se v podstatě limit se spoluúčastí zvyšuje – např. pacient s prvním stupněm tak má nárok na pomůcky v hodnotě 530 korun, z čehož 80 korun si zaplatí ze svého.

Výběr spoluúčasti je povinný a dopředu by na ni měl lékař při vystavování poukazu pacienta upozornit.

 

Pokud si však nejste jisti, koho žádat nebo jaké pomůcky zvolit. Můžete si objednat naši službu. A my vám díky tomu doporučíme vhodné inkontinenční pomůcky, zajistíme u lékaře předpis na takový objem pomůcek, na jaký máte nárok ze zdravotního pojištění. A také zajistíme dovoz pomůcek až do domácnosti.