AktualityObezita – na kráse nepřidá

29. 4. 2021

Pod pojmem obezita se ukrývá vlastně zmnožení tukové tkáně. Tu tvoří tukové buňky. A ty mají schopnost vytvářet a hromadit tuk, buď v jedné velké vakuole (univakuolární buňky tvořící bílý tuk) nebo v podobě množství menších vakuol (multivakuolární buňky tvořící hnědý tuk). Podíl tuku v organismu je normálně u žen do 25–30 %, u mužů do 20–25 %. Nad toto množství se již jedná o nadváhu a některou z forem obezity. Pro stanovení „normálu“ se používali a používají různé metody (Brocův index: hmotnost v kg/výška v cm – 100, Queteletův index známý jako BMI: hmotnost v kg/(výška v m)2).

Více než 63 % obyvatel ČR má nadváhu a téměř 27 % obyvatel trpí obezitou. Alarmující je snižují se věková hranice a obézní jsou již i děti v 10 letech.

Vznik obezity a komplikace s tím spojené

Obezita vzniká při nerovnováze mezi příjmem energie (zvýšen je především příjem tuků) a výdejem (snížena je tělesná aktivita). Znamená to konzumace vysoko energetických potravin a malá pohybová aktivita. Ale může se jednat i o příznak závažného onemocnění, především štítné žlázy. Dalšími onemocněními způsobující obezitu jsou Prader-Williho syndrom nebo Cushingův syndrom či mnoho dalších.

Mezi komplikace jdoucí ruku v ruce s obezitou jsou kardiovaskulární choroby, především hypertenze, ICHS nebo arytmie; respirační onemocnění jako  hypoventilace či Pickwickův syndrom; artrózy; kožní problémy (mykózy, ekzémy, celulitida, hirsutismus); psychosociální poruchy; hormonální poruchy a v neposlední řadě zvýšený výskyt nádorů.

Léčba obezity

Na léčbě obezity se podle její závažnosti a přidružených onemocnění podílí v závislosti na klinickém stavu konkrétního pacienta řada odborníků – praktický lékař, internista, endokrinolog, diabetolog, nutriční terapeut, psychiatr, chirurg, ortoped, rehabilitační lékař, fyzioterapeut a další. Ošetřujícím lékařem indikovaná léčba je hrazena v souladu s platnou vyhláškou ministerstva zdravotnictví. Terapie obezity má být vždy komplexní. Vedle farmakoterapie a chirurgické léčby, která je vyhrazena pro závažnější případy, zahrnuje nízkoenergetickou redukční dietu, pohybovou aktivitu, případně podpůrnou psychologii. Lázeňská léčba je hrazena jen u dětí.

Možnosti léčby

Redukční dieta musí být vyvážená, přiměřená energetickému výdeji a dodržována dlouhodobě. Její složení a energetický obsah musí odrážet věk, pohlaví, jídelní zvyklosti a další individuální charakteristiky jedince. Měla by být stanovena zvlášť pro jednotlivého pacienta – pojišťovna proto hradí v indikovaných případech i služby nutričního terapeuta. 

 

Pravidelná pohybová aktivita je nedílnou součástí komplexní léčby obezity a je považována za jednu z klíčových složek. Charakter, intenzitu a dobu trvání fyzické aktivity je třeba volit s ohledem na věk jedince, stupeň obezity a na přítomnost komplikujících onemocnění (cukrovka, vysoký krevní tlak, astma atd.).

 

Při léčbě obezity je možné využít i farmakoterapii. Česká obezitologická společnost doporučuje podávání léků v léčbě obezity u pacientů s BMI vyšším než 30 nebo u pacientů s BMI vyšším než 27, u nichž se vyskytují závažná zdravotní rizika související s nadváhou, a také u pacientů, kde selhala dietní, pohybová a psychoterapeutická léčba. Kritériem účinnosti léků proti obezitě je hmotnostní pokles alespoň o 5 % výchozí váhy během tříměsíčního podávání.

 

Část nemocných trpících zvláště závažnými formami obezity je za přesně nadefinovaných kritérií indikována k chirurgickému řešení. Bariatrická chirurgie je vhodná při splnění indikačních kritérií u pacientů s BMI nad 40 nebo u pacientů s BMI vyšším než 35, kteří mají zároveň cukrovku, metabolická onemocnění, kardiorespirační choroby či onemocnění kloubů. Bariatrické operace se dělí na výkony restriktivního typu (snížení příjmu potravy), což je v principu zmenšení objemu žaludku, další typ operace omezuje energetickou absorpci. Bariatrické operace jsou však vždy součástí komplexní léčby a po jejich absolvování je nezbytně nutná další spolupráce pacienta – musí dodržovat specifický režim, například 5–6x denně malé porce či oddělovat pitný režim od jídla. Jsou-li indikované ze zdravotních důvodů, jsou hrazeny z veřejného zdravotního pojištění.

Dobrá rada na konec – snažme se obezitě předcházet. Ve většině případů to lze, jenom se musí chtít.

zdroj: 

https://www.nzip.cz/clanek/506-jak-je-definovana-obezita

https://www.wikiskripta.eu/w/Obezita 

https://www.vzp.cz/o-nas/tiskove-centrum/otazky-tydne/jake-jsou-moznosti-lecby-obezity