AktualityKompenzační pomůcky

30. 4. 2021

Polohovací postel, chodítko, mechanický vozík, antidekubitní matrace, zvedák…. to vše a mnoho dalších jsou tzv. kompenzační pomůcky. Tyto pomůcky mohou nemocnému člověku a pečujícím velice usnadnit život.  Co to ale kompenzační pomůcky jsou? Kde o ně můžete žádat?

Kompenzační pomůcky jsou nástroje, přístroje či zařízení vyrobená nebo speciálně upravená k odstranění bariér v prostředí a při komunikaci. Tyto pomůcky člověk využívá ke kompenzaci poruch pohybového systému, smyslových orgánů, kognitivních a komunikačních funkcí. Umožňují tak člověku samostatně vykonávat běžné denní činnosti, další pracovní
a volnočasové aktivity.

 

Platba za pomůcky

Mnoho z nich je v plné výši nebo částečně hrazeno zdravotními pojišťovnami. Konkrétní pomůcku vám může předepsat lékař na „Poukaz na léčebnou a ortopedickou pomůcku“ (každá kategorie má přesně definovaný popis zdravotnické pomůcky a jeho indikační omezení podle Seznamu ZP SÚKL).

Pokud však pomůcka není hrazena či je částka vysoká, můžete požádat některou z nadací na jednorázový příspěvek na její pořízení. Variantou může být i její zapůjčení v některých obchodech se zdravotnickými potřebami.

Na bezbariérové úpravy (plošiny, výtahy, schodolezy, stavební úpravy a přestavby vozidel), pomůcky pro těžce zrakově nebo sluchově postižené můžete, dle zákona 329/2011 Sb., požádat Úřad práce o Příspěvek na zvláštní pomůcku. Seznam druhů a typů zvláštních pomůcek, na jejichž pořízení se poskytuje příspěvek na zvláštní pomůcku, najdete v příloze č. 1 vyhlášky č. 388/2011 Sb.

 

Kompenzační pomůcky usnadňující pohyb

V roce 2019 došlo ke změně hrazení kompenzačních pomůcek z veřejného zdravotního pojištění. Lidé s poruchou mobility si od 1. srpna 2019 musí samostatně hradit hole a tzv. bílý program (sedačky do vany, židle do sprchového koutu, toaletní křesla) s výjimkou nástavců na WC.

Níže v tabulce je popsáno, kdo může dané pomůcky předepsat, po jak dlouhé době můžete zažádat o nové, a zda je nutné schválení revizním lékařem (RL).

Každá kategorie má přesně definovaný popis zdravotnické pomůcky a jeho indikační omezení podle Seznamu ZP SÚKL, který najdete v příloze zákona č. 282/2018 Sb.

 

Pomůcky k chůzi
Berle 2 ks/2 roky Bez schválení RL Prak. lékař, ortoped, geriatr, chirurg, neurolog, ortop. protetik, rehabilitační lékař, revmatolog
Berle speciální 2 ks/2 roky Bez schválení RL Prak. lékař, ortoped, geriatr, chirurg, neurolog, ortop. protetik, reh. lékař, revmatolog, diabetolog, internista, traumatolog
Berle podpažní 1 pár/2 roky Bez schválení RL Prak. lékař, ortoped, geriatr, chirurg, neurolog, ortop. protetik, reh.lékař, revmatolog, diabetolog, internista, traumatolog
Chodítka 1 ks/5 let Bez schválení RL Prak. lékař, ortoped, geriatr, chirurg, neurolog, ortop. protetik, reh.lékař, revmatolog
Chodítka s vysokou oporou 1 ks/5 let Bez schválení RL Geriatr, neurolog, ortoped, ortop. protetik, reh. lékař, revmatolog
 

 

Pomůcky pro koupelnu a na toaletu
Nástavce na WC 1 ks/3 roky Bez schválení RL Prak. lékař, geriatr, neurolog, ortoped, reh. lékař, revmatolog

 

Lůžka polohovací a příslušenství
Lůžka polohovací 1 ks/10 let Schválení RL Prak. lékař, geriatr, neurolog, internista, ortoped, reh. lékař

 

Pomůcky antidekubitní a polohovací
Matrace antidekubitní 1 ks/3 roky Schválení RL Geriatr, chirurg, neurolog, ortoped, reh. lékař
Podložky antidekubitní při nízkém riziku dekubitů 1 ks/3 roky Bez schválení RL Geriatr, neurolog, ortoped, reh. lékař
Podložky antidekubitní od středního rizika dekubitů 1 ks/3 roky Schválení RL Geriatr, neurolog, ortoped, reh.lékař
Podložky polohovací od středního rizika dekubitů 1 ks/3 roky Schválení RL Geriatr, neurolog, ortoped, reh.lékař

 

Vozíky a příslušenství
Vozík mechanický standardní 1 ks/5 let Schválení RL Prakt. lékař, diabetolog, geriatr, internista, neurolog, ortoped, reh. lékař, pediatr
Vozík mechanický odlehčený 1 ks/5 let Schválení RL Internista, neurolog, ortoped, reh. lékař, pediatr
Vozík mechanický aktivní a dětský 1 ks/5 let Schválení RL Neurolog, ortoped, reh. lékař
Vozík mechanický bariatrický a dvou-obručový 1 ks/5 let Schválení RL Neurolog, ortoped, reh. lékař
Vozík mechanický polohovací 1 ks/5 let Schválení RL Internista, neurolog, ortoped, reh.lékař
Vozík elektrický 1 ks/7 let Schválení RL Neurolog, ortoped, reh. lékař

 

Zvedáky pojízdné a příslušenství
Zvedáky pojízdné 1 ks/10 let Schválení RL Geriatr, neurolog, ortoped, reh.lékař, internista
Závěsy 1 ks/ 3 roky Schválení RL Praktický lékař, geriatr, neurolog, ortoped, reh.lékař, internista

 

Vlastnictví pomůcek

Polohovací lůžka, vozíky a zvedáky podléhají režimu cirkulace a zůstávají ve vlastnictví pojišťovny. Je-li však u těchto pomůcek doplatek vyšší než 2 000 Kč, zůstává pomůcka ve vlastnictví pojištěnce, který ale má možnost pomůcku přenechat pojišťovně k následné cirkulaci se zvýhodněnou úhradou oprav během užitné doby.

 

V případě, že byste potřebovali poradit či zařídit zajištění kompenzačních pomůcek, neváhejte se na nás obrátit.