AktualityKompenzační pomůcky pro zrakově a sluchově postižené

3. 5. 2021

Na některé kompenzační pomůcky pro zrakově nebo sluchově postižené, můžete čerpat tzv. příspěvek na zvláštní pomůcku. Všechny tyto pomůcky najdete v příloze č. 1 k vyhlášce 388/2011 Sb. Jiné pomůcky jsou hrazeny ze zdravotního pojištění na základě předepsání od lékaře.

Vybrané kompenzační pomůcky pro zrakově postiženého člověka:
 1. Pomůcky pro usnadnění mobility
  1. Bílá hůl – může být v bílém nebo červenobílém provedení (pro osoby s kombinovaným postižením);
  2. Orientační hůl – při chůzi s průvodcem, vodicím psem nebo příležitostně u slabo-zrakých osob;
  3. Opěrné hole – slouží prvořadě k zajištění stability při chůzi i ve stoje;
  4. Povelové vysílače VPN01 a VPN03 – slouží k dálkovému ovládání orientačních majáčků prostřednictvím rádiového signálu.
 2. Vodicí pes – je pouze prostředníkem, který přispívá k větší samostatnosti a nezá-vislosti na okolí. Pořízení psa je možné teprve po zvládnutí samostatné orientace
  v terénu bez psa.
 3. Optické pomůcky – nejčastěji různé typy lup a optických či kamerových systémů
 4. Výpočetní technika a mobilní telefony s hlasovými výstupy
 5. Digitální záznamníky a diktafony – pomůcka nahrazuje zápisník. umožňuje nahrávání i poslech.
 6. Hodinky s hmatovým a hlasovým výstupem
 7. Drobné pomůcky denní potřeby
  1. Indikátory hladiny, světla či barev
  2. Hmatové oznamovače
  3. Šablony a rámy na psaní
  4. Dávkovače
  5. Čtečky hlasových etiket
  6. Pomůcky do kuchyně

 

Vybrané kompenzační pomůcky pro sluchově postiženého člověka:
 1. Sluchadlo – miniaturní elektronický zesilovač zvuku, který přijímá zvukový signál mikrofonem anebo indukčním snímačem, tam dojde k jeho úpravě a zesílení a následně vede do reproduktoru, který je umístěn ve zvukovodu.
 2. Signalizace bytového/domovního zvonku vč. instalace
 3. Signalizace pláče dítěte vč. instalace
 4. Speciální programové vybavení (aplikace do mobilního telefonu či program do PC) pro edukaci a reedukaci sluchu umožňující nácvik mluvení, odezírání či znakového jazyku
 5. Individuální indukční smyčka – poslech přes indukční snímač je výraznější než přes mikrofon sluchadla
 6. Elektronická orientační pomůcka pro nevidomé a hluchoslepé
 7. Elektronická komunikační pomůcka pro nevidomé a hluchoslepé
 8. Zařízení pro poslech audiovizuálního zařízení
 9. Signalizace telefonního zvonění
 10. Telefonní zesilovač

 

Pomůcek pro zrakově či sluchově postižené však existuje mnoho druhů. V případě, že byste potřebovali poradit či zařídit zajištění kompenzačních pomůcek pro Vás nebo Vašeho blízkého se neváhejte na nás obrátit.