AktualityPříspěvek na péči

21. 4. 2021

Nárok na příspěvek na péči mají osoby, které nejsou z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu schopny se o sebe samostatně postarat. Příspěvek slouží k tomu, aby dotyčná osoba mohla finančně odměnit pečující osobu, nebo z něj hradit využívání sociální služby. Pobírání příspěvku na péči neomezuje možnost pečujícího být zaměstnán či podnikat.

 

Jaká je výše příspěvku na péči?

Výše příspěvku na péči se odvíjí od stupně závislosti na pomoci jiné fyzické osoby stanoveném v rozhodnutí o přiznání příspěvku. Zákon o sociálních službách 108/2006 Sb. rozlišuje čtyři stupně závislosti. Stanovuje níže uvedené výše příspěvku. Ten se týká osob starších 18 let.

Stupeň závislosti Neschopnost zvládat (počet) základních životních potřeb Výše příspěvku
I. stupeň

(lehká závislost)

3–4 základní životní potřeby               880 Kč
II. stupeň

(středně těžká závislost)

5–6 základních životních potřeb                4 400 Kč
III. stupeň

(těžká závislost)

7–8 základních životních potřeb                8 800 Kč*
12 800 Kč**
IV. stupeň

(úplná závislost)

9–10 základních životních potřeb              13 200 Kč*
19 200 Kč**

* pokud žije žadatel o příspěvek na péči v zařízení sociálních služeb (např. domov pro seniory, domov se    zvláštním   režimem atd.)

** pokud žije žadatel v domácnosti

Mezi základní životní potřeby patří: mobilita, orientace, komunikace, stravování, oblékání a obouvání, tělesná hygiena, výkon fyziologické potřeby, péče o zdraví, osobní aktivity a péče o domácnost.

 

Kde a jak žádat o příspěvek na péči?

Žádost o příspěvek na péči se podává na kontaktní pracoviště Úřadu práce ČR v místě trvalého bydliště osoby, která o něj žádá, tzn. osoba, která není schopna se o sebe postarat.

Potřebné tiskopisy vám poskytnou na každém Úřadu práce ČR, nebo jej naleznete ZDE.