AktualityPrvní rok projektu NOVA

23. 6. 2021

Prvního června uplynul přesně rok od spuštění projektu NOVA. Za těch dvanáct měsíců jsme, i přes obtíže způsobené pandemií, proškolili přes tři desítky našich osobních asistentek a asistentů v oblasti komunikačních a prezentačních dovedností. Také jsme nastavili lepší komunikační toky uvnitř organizace a zaměřili se na situace a různá úskalí, která tato náročná práce přináší.

Se všemi materiály, které byly v rámci projektu vytvořeny, se postupně seznamují všechny stávající osobní asistentky a asistenti. I ti, kteří do organizace A DOMA nastoupili v posledních několika týdnech.

Projekt si klade za cíl nastavit standardy vzdělávání a komunikace, které budou v organizaci realizovány i po jeho skončení. Na odborných školeních spolupracujeme s akreditovanou vzdělávací firmou Seduca. Ostatní školení, implementaci jednotlivých opatření a nástrojů vzniklých v rámci projektu a nastavování procesů zajišťuje interně Trenérka implementace.

K dalšímu zkvalitňování námi poskytovaných služeb nám nově budou pomáhat také zpětnovazebné dotazníky, které jsou nedílnou součástí projektu NOVA a jejichž použití v těchto dnech pilotně testujeme.

Pravidelné vzdělávání a rozvoj našich osobních asistentek a asistentů považujeme za nezbytné pro poskytování kvalitní péče i v budoucnu.

 

Projekt NOVA (reg. č.: CZ.03.2.63/0.0/0.0/19_099/0015067) je spolufinancován prostřednictvím Operačního programu zaměstnanost z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR.